Dobrovoľní hasiči oslavujú storočnicu

Tatranská Lomnica si v októbri 2023 pripomína významné výročie, oslavujeme 100 rokov od založenia Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) Tatranská Lomnica. Impulzom k jeho vzniku bol veľký lesný požiar v Tatranskej Lomnici v roku 1923, kedy obyvatelia pocítili užitočnosť tohto zámeru. DHZ bol založený 20. septembra 1923 a jeho začiatky boli náročné. Bolo treba motivovať členov, ktorých bolo v tom čase 18 a tiež vybaviť DHZ potrebnou technikou.

Z histórie

Prvé praktické cvičenie sa konalo v októbri 1924, pri ktorom sa pracovalo s ručnou dvojkolesovou striekačkou, darovanou od DHZ Veľká Lomnica. Zásluhu na tom mal najmä pán Milčík, ktorý bol za pomoc a podporu ocenený záslužným listom.

V túžbe po väčšom rozkvete dobrovoľného hasičstva v Tatranskej Lomnici sa v roku 1927 na žiadosť DHZ konalo okresné hasičské cvičenie, ktoré malo súťažný ráz. V roku 1929 bola ručná dvojkolesová striekačka vymenená za štvorkolesovú. V kronike z tej doby sa píše: „Sbor mal mnoho ťažkostí a veľa nedostatkov. Členov bolo málo, občianstvo nevychádzalo Sboru v ústrety a pokladnica bola veľmi chudobná.“

Za storočnicu pôsobenia DHZ Tatranská Lomnica boli dobrovoľní hasiči nápomocní obyvateľom a návštevníkom Vysokých Tatier pri požiaroch a živelných pohromách, najmä povodniach. Nezištne pomáhali i pri pandémii Covid 19, najmä pri rozvoze stravy, dezinfekcii mestských objektov i pri testovaní.

Dobrovoľní hasiči dôstojne reprezentujú Tatranskú Lomnicu i Vysoké Tatry na hasičských súťažiach i osvetových podujatiach. Milá je i spolupráca DHZ v Tatranskej Lomnici s miestnou Základnou školou vytvorením krúžku Mladých hasičov, kde sa školáci pripravujú pod vedením skúsených hasičov.

Dobrovoľní hasiči oslavujú storočnicu

Záslužnú prácu dobrovoľných hasičov z Tatranskej Lomnice v roku 2023 ocenila Dobrovoľná požiarna ochrana SR udelením Pozdravného listu a medaily za mimoriadne zásluhy, pri príležitosti jubilea 100 rokov DHZ Tatranská Lomnica.

Hosiči z Tatranskej Lomnice strážia viaceré skvosty

Prvým z nich sú tri kroniky. Mimoriadne krásna, ručne písaná s jedinečnými kresbami je najmä najstaršia z nich, kronika z rokov 1925 – 1930. Druhým je ručne vyšívaná vlajka z roku 1949, ktorú zbor prevzal 19. októbra 1949 od tatranských krajanov žijúcich v USA. Jej krásu je možné obdivovať na rôznych udalostiach, ktorých sa zbor zúčastňuje i naživo v klubovni DHZ Tatranská Lomnica na čestnom mieste. Jej mottom je „Bohu slávu, blížnemu na pomoc.“

Dobrovoľní hasiči oslavujú storočnicu

Tretím je najstaršia striekačka PS 8 značky Hans Flader na ktorej je názov TATRANSKÁ KOTLINA 1932, prestriekaný cez názov TATRANSKÁ LOMNICA. Predpoklad je, že pri vzniku DHZ Tatranská Kotlina v roku 1932 bola táto striekačka darovaná z DHZ Tatranská Lomnica. Vďaka veľkej trpezlivosti a výnimočnej zručnosti striekačku PS 8 k plnej funkčnosti opravili strojníci DHZ Tatranská Lomnica páni Ľudovít Scholtz a Marek Kredatus. Po prvý krát bol tento technický skvost predvedený verejnosti v deň osláv 100. výročia založenia zboru, v sobotu 21. októbra 2023 v Tatranskej Lomnici.