Lurdská jaskyňa v Dolnom Smokovci

Čas od času je človeku potrebné zastaviť sa a rozjímať. Horská príroda Tatier k tomu pozýva. A ak sa v lone prírody ukrýva miesto priamo k tomu stvorené, dušu to poteší. Inšpirujte sa v našom článku o zaujímavostiach vo Vysokých Tatrách.

Kamenná kaplnka – Lurdská jaskyňa sa nachádza v Dolnom Smokovci, neďaleko dnešného Národného ústavu detskej tuberkulózy a respiračných chorôb. Ide o kamennú, murovanú kupolu s lavičkou vhodnú na rozjímanie a modlitbu. Nachádza sa v mieste bývalého lesného porastu, ktorý zničila veľká kalamita, vďaka čomu sa tu dnes otvára krásny výhľad na Slavkovský a Lomnický štít či Prostredný hrot.

Cesta ku kaplnke

Cesta ku kaplnke je príjemná, po rovinke. Od odbočky pri Národnom ústave je to pohodlne peši cca 5 minút. Chodník je označený, vedie lesíkom a končí sa na horskej čistinke. Tu je umiestnená stavba Lurdskej jaskyne, ktorá je doplnená lavičkou na posedenie.

„Lurdská jaskyňa“ alebo „Máriánska jaskyňa“ je názov mariánskych jaskýň, ktoré sú replikami jaskyne v Massabielle neďaleko francúzskeho mesta Lurdy. Práve v tejto jaskyni sa Bernadette Soubirousovej dňa 11. februára 1958 zjavila Panna Mária.

Na mieste mariánskych zjavení zdobí jaskyňu postava Madony, ktorej originál vytvoril Joseph-Hugues Fabisch pre Massabielle v roku 1864 podľa Bernadetinho rozprávania. V jaskyni je tiež umiestnený oltár. Uhlopriečne nad jaskyňou je výklenok s bielou sochou Márie s modrou šerpou a ružencom. Pred jaskyňou je socha Bernadety vzhliadajúcej a kľačiacej v modlitbe.

Na pokyn Panny Márie bola v roku 1866 pri jaskyni Massabielle, na mieste zjavení, postavená kaplnka. Táto kaplnka sa čoskoro stala príliš malou pre veľký počet veriacich. Preto bol na vrchole skaly vybudovaný väčší kostol, Bazilika Nepoškvrneného počatia Panny Márie, vysvätená v roku 1873. Prvá oficiálna púť do kaplnky sa konala už rok predtým.

Lurdské jaskyne sú väčšinou umiestnené pri kaplnke alebo pri kostole. Často bývajú umiestnené i v kláštore. V roku 1874 dal Pius IX. postaviť vo Vatikáne kópiu jaskyne Massabielle. Následne sa začali stavať lurdské jaskyne v mnohých krajinách, na uctenie Panny Márie Lurdskej.

Vatikán v roku 1907 pridelil toto zjavenie v liturgickom kalendári na 11. február. To spustilo ďalšiu vlnu vybudovania lurdských jaskýň. Ďalšia vlna lurdských jaskýň nastala, keď bola Bernadette Soubirousová blahorečená v roku 1925 a potom v roku 1933, keď bola kanonizovaná.

Po druhej svetovej vojne začala prekvitať oddanosť k Panne Márii, keď mnohí boli Márii vďační za jej ochranu počas vojnových rokov. Ďalšia vlna nastala po roku 1950, keď v tomto roku pápež Pius XII. vyhlásil mariánsku dogmu Nanebovzatia Panny Márie.

Lurdská jaskyňa v Dolnom Smokovci je pripomienkou Lurdských jaskýň tak ako ich môžeme vidieť na celom svete. Avšak iba v Tatrách toto miesto rozjímania dopĺňajú výhľady na nádherné štíty tatranské, šum lesa a spev vtáčikov.