Deň oslavy kultúry a umenia, 13. máj 2023, sme si i v Tatrách vychutnali s nadšením. Práve v tento deň sa múzeá, galérie a kultúrne inštitúcie na Slovensku opäť pripájajú k celoeurópskej iniciatíve „La Nuit européenne des musées“. V tomto roku sa uskutočnil už 19. ročník podujatia s názvom Noc múzeí a galérií 2023, ktoré od svojho začiatku v roku 2005, priťahuje každoročne do múzeí a galérií početné umenia chtivé publikum. Podujatie v Tatrách pripravila GOLD FRAME GALLERY, galéria súčasného výtvarného umenia.

Noc múzeí a galérií je každoročne udalosťou, ktorá privádza kultúru a umenie do centra pozornosti. Rok 2023 však vo Vysokých Tatrách priniesol niečo výnimočné – Noc múzeí a galérií spojenú s komornou komentovanou prehliadkou výstavy „5 elementov lásky“ v Tatrách. Táto kombinácia kultúry v obkolesení prírody pod starostlivým dohľadom Slavkovského štítu vytvorila pre návštevníkov mimoriadny zážitok.

Počas jednej čarovnej májovej noci hostia zažili galériu v historickej Vile Flóra v Starom Smokovci tak, ako ju bežne nepoznali. Bola to noc plná poznania a zážitkov z krásy. Objavili sme spoločne to, čo zostáva skryté počas roka a vydali sme sa na cestu do minulosti, prítomnosti a budúcnosti umenia. V našom prípade výtvarného a slovenského, skrátka toho nášho naj.

Skvelá komentovaná prehliadka s prekvapením

Komentovaná prehliadka za účasti vlastníkov súkromnej zbierky výtvarného umenia, manželov z Tatier, sa niesla v komornom duchu slávnostného večera. Mali sme dostatočný priestor na rozprávanie o dielach, vášni pre výtvarné umenie a o priateľstve s výnimočnými výtvarníkmi. Pootvorili sme dvere i do zákulisia autorských ateliérov a jedinečného momentu inšpirácie a tvorby výtvarníkov.

LÁSKA Éterická, Estetická, Ezoterická, Exotická i Expresívna ako 5 elementov v dielach slovenských výtvarníkov nadchla v Tatrách počas Noci múzeí a galérií 2023.

Typicky májová je nielen Noc múzeí a galérií, ale i samotná výstava „5 ELEMENTOV LÁSKY“. Láska je tu charakterizovaná rôznymi prívlastkami, tak ako to prináša sám život. Výstava spája magických 5 slovenských výtvarníkov: Andrej Augustín, Martin Augustín, Melita Gwerková, Peter Kľúčik a Katarína Vavrová. Pred očami diváka sa v jednom výstavnom priestore takto spolu stretávajú autori po prvýkrát a je to výnimočné. Môžeme povedať, že prepojením medzi ich tvorbou je práve láska, ktorá presahuje všetky umelecké prístupy.

Výtvarník Martin Augustín predstavuje nadprirodzenú lásku plnú harmónie – ÉTERICKÚ. Jedinečne ESTETICKÁ je láska krásy detailov v podaní autorky Kataríny Vavrovej. EZOTERICKÁ láska MELITY GWERKOVEJ naplní vnútorným pokojom a harmóniou i mimo rámec bežného vnímania sveta. Láska je však i EXOTICKÁ, v silnom spojení s prírodou v dielach Petra Kľúčika. Výraznými gestami, farbami a intenzívnymi emóciami predstaví Andrej Augustín lásku EXPRESÍVNU. A práve tento unikátny mix tvorí „5 ELEMENTOV LÁSKY“.

Po mimoriadne úspešnej vernisáži výstavy, ktorá sa konala 5.5.2023, bola komentovaná prehliadka výstavy príležitosťou dozvedieť sa (a nielen o láske) ešte viac.

Návštevníci sa ocitli v kontakte s krásou výtvarného umenia, ktorá bola úžasne podporená zážitkom z iskrivého prosecca a pramenitej vody zo Smokovca. Samotné prosecco súznelo najmä s nežnými dielami Melity Gwerkovej, Kataríny Vavrovej a Martina Augustína, ktorí predstavili ten svoj element lásky: EZOTERICKÁ, ESTETICKÁ a ÉTERICKÁ. Tak ako to za čias Márie Terézie bolo zvykom na kráľovskom dvore vo Viedni, tak sme si aj pri dielach Petra Kľúčika a Andreja Augustína pripili Smokoveckou kyselkou a zažili lásku EXOTICKÚ a EXPRESÍVNU.

Noc múzeí a galérií v Tatrách, vo Vile Flóra, priniesla krásny zážitok pre všetkých, ktorí sa zúčastnili. Komentovaná prehliadka priniesla nielen prekvapenia, ale aj úsmev a radosť. Ďakujeme. Tešíme sa opäť o rok na podujatí Noc múzeí a galérií 2024. Dovidenia!

Viac informácií o výtvarníkoch a dielach nájdete v galérii výtvarného umenia GOLD FRAME GALLERY.