Adventný veniec Tatranská Lomnica

V nedeľu 3.12. 2023, podvečer, pod hviezdami a s krásnym výhľadom na Lomnický štít sa v malebnom prostredí Jazierka v Tatranskej Lomnici uskutočnilo slávnostné podujatie, vysvätenie adventného venca a zapálenie prvej sviečky. Toto špeciálne podujatie na prvú adventnú nedeľu pritiahlo ľudí, ktorí túžili zažiť začiatok magického adventného času vo Vysokých Tatrách.

Atmosféra bola plná očakávania a vzrušenia. Ľudia sa zhromaždili pri adventnom venci. Krásne dielko už tradične, po piaty krát, pripravili zanietení domáci z Tatranskej Lomnice, z Jazierka. Je umne zhotovený z dreva a voňavej čečiny, bohato zdobený ozdôbkami a svetielkami. Tento rok i so svetelným stromčekom v strede venca.

Svieži tatranský vzduch a bohatá snehová prikrývka dodávali udalosti – vysväteniu a zapáleniu prvej sviečky adventného venca špeciálnu atmosféru a všetci prítomní cítili tú správnu sviatočnú náladu.

Slávnostný začiatok podujatia patril privítaniu pánom primátorom Vysokých Tatier. Potom sa zhromaždeniu prihovoril rímsko-katolícky pán farár z Vysokých Tatier, ktorý zdôraznil význam adventu a symboliky adventného venca. Veriaci a návštevníci boli povzbudení, aby sa pri tejto príležitosti venovali hlbšiemu zmyslu Vianoc a príprave na príchod Spasiteľa. Po úvodnom slove sa podvečerom niesla modlitba za požehnanie adventného venca a všetkých prítomných. Nasledoval okamih vysvätenia, všetci ho prežívali so zvláštnym očakávaním.

Následne sa k slovu dostal druhý pán farár, evanjelický, rovnako z Vysokých Tatier, ktorý predniesol špeciálnu modlitbu za adventný veniec, ktorý bol vytvorený s láskou a starostlivosťou pre túto príležitosť. Po modlitbe nasledoval vrchol podujatia – požehnanie a zapálenie prvej sviečky na adventnom venci. Plameň sviečky rozžiaril tváre hostí a priniesol so sebou teplý žiar do chladnej decembrovej noci.

Adventný veniec v Tatranskej Lomnici, na Jazierku, je krásne zdobený, so štyrmi sviečkami, ktoré symbolizujú štyri adventné nedele.

Po slávnostných momentoch nasledovalo spoločné posedenie. Podával sa voňavý čaj, sviatočný punč i tradičné vianočné dobroty, ktoré posilnili komunitnú atmosféru tohto milého podujatia.

Vysvätenie a zapálenie adventného venca na Jazierku, v Tatranskej Lomnici, sa tak stalo nielen náboženským obradom, ale aj zážitkom, ktorý spojil tatranskú komunitu v duchu radosti, nádeje a prípravy na sviatok narodenia Ježiša Krista.

Adventný veniec Tatranská Lomnica

Adventný veniec je možné pozrieť si v Tatranskej Lomnici, na Jazierku. Vstup je voľný. Každú ďalšiu adventnú nedeľu na ňom bude horieť o sviečku viac.