Podtatranské múzeum v Poprade pripravilo výstavu pod názvom Zimná sezóna. Jej cieľom je propagácia turistiky a cestovného ruchu v horskej a podhorskej oblasti Vysokých i Nízkych Tatier a okolia v zimnom období. Pozrieť si ju môžete od 19. decembra 2023 do 10. marca 2024.

Čo všetko uvidíte?

Výstava predstaví zbierkové predmety z fondov múzea, najmä fondu histórie, umenia, fotoarchívu múzea, knižnice, etnológie, numizmatiky a prírody. Zhliadneme zbierkové predmety, dobové propagačné materiály, historické pohľadnice a fotografie ale aj športové predmety i predmety určené na rekreáciu. Zaujmú najmä sane, lyže, boby, korčule i historické zimné oblečenie.

V múzeu práve dokončili zreštaurovanie ilustrovaných plagátov s motívom Vysokých Tatier, ktoré sa návštevníkom predstavia po prvý krát.

Aj historické plakety a ocenenia

Okrem iného na výstave objavíte predmety dennej potreby, ako odevy a ich súčasti, športové náčinie, predmety určené na turistku, či pobyt v prírode. Dobové fotografie, pohľadnice, propagačné materiály a periodiká – plagáty, skladačky, mapy k rôznym významným svetovým, československým a slovenským, športovým podujatiam. Milovníkov zberateľstva očaria i rôzne významné ocenenia, plakety a medaily. Výstava predstaví predmety od konca 19. storočia po obdobie druhej polovice 20. storočia.

Vo veľkej miere vystavia i dobové zábery tatranských kúpeľov, hotelov, sanatórií a zotavovní, pohľadov na lanovky, športoviská ako aj ľudí pri športe a zábave.

Predmety zo zbierky múzea i z pozostalostí

Na výstave budú prezentované aj zbierky z pozostalosti Alojza Lutonského, ktorý bol výraznou osobnosťou svojej éry. Na Slovensku pôsobil na poli turistiky, cestovného ruchu, horskej záchrannej služby, výstavby horských dopravných a športových zariadení. Bol tiež jaskyniarom, horolezcom, publicistom, autorom kníh, brožúr sprievodcovského a propagačného charakteru a redaktorom periodík. Spolu s maliarom Otakarom Štáflom bol spoluzakladateľom Symbolického cintorína vo Vysokých Tatrách. Obaja boli výraznými osobnosťami a zaslúžili sa o prezentáciu Tatier.

Už teraz sa tešíme na Letnú sezónu

Po ukončení výstavy Zimná sezóna múzeum pripraví na obdobie leta výstavu pod názvom Letná sezóna.