Expozícia tatranskej flóry

V srdci nádhernej prírody Vysokých Tatier sa nachádza jedinečné miesto, ktoré svojou krásou a rozmanitosťou láka návštevníkov z celého sveta – Expozícia tatranskej prírody – Botanická záhrada Tatranská Lomnica. Je skutočným skvostom a ponúka vzácnu možnosť objaviť a preskúmať bohatstvo flóry v tomto unikátnom horskom regióne, na jednom mieste.

Botanická záhrada Tatranská Lomnica je rozložená na ploche viac ako 3,5 hektárov a nachádza sa vo výške približne 900 metrov nad morom. Toto unikátne miesto sa venuje zachovávaniu, výskumu a prezentácii rastlín, ktoré sa vyskytujú v Tatrách a ich okolí. Vďaka svojej nadmorskej výške a špecifickej mikroklíme ponúka záhrada ideálne podmienky pre rast mnohých vzácnych druhov flóry.

Hlavným cieľom Expozície tatranskej prírody je poznávanie tatranskej prírody ako aj záchrana a zachovanie vzácnych a ohrozených druhov tatranskej flóry, ich ochrana a výchova k aktívnemu vzťahu k tatranskej prírode.

Návštevníci si môžu prezrieť vyše tristo druhov tatranských bylín a drevín, počnúc rastlinstvom podhorských lúk cez lesný podrast až po vegetáciu alpínskeho stupňa. Rozmiestnené sú v ôsmich vápencových  a žulových alpínach a mokradiach, pričom každý z nich predstavuje iný ekosystém a ponúka jedinečné zážitky. Napríklad alpínska sekcia vytvára ilúziu skalnatých terénov, kde sa môžu návštevníci priblížiť k rastlinám, ktoré by inak našli len vo vysokých horských tatranských polohách.

V expozícii sa nachádza aj malá geologická plocha a pamätné miesto venované osobnostiam, ktoré presadzovali a uskutočnili myšlienku Tatranského národného parku. Ďalšie pamätné tabule pripomínajú vynikajúcich zoológov a botanikov Tatier.

Pohodlie návštevy a priestor na vnímanie krehkej krásy umožnia i lavičky a odpočinkové zóny. Pre rodinky s deťmi botanická záhrada ponúka interaktívne hry a možnosť pozorovať operencov Tatier v ich prirodzenom prostredí.

Niektoré rastlinky a dreviny v podobe sadeničiek si návštevníci môžu aj zakúpiť.

Botanická záhrada nielenže ponúka nezabudnuteľný zážitok pre milovníkov prírody, ale je aj dôležitým miestom výskumu a ochrany rastlín. V rámci svojich aktivít sa záhrada zameriava na monitorovanie druhov, vzdelávanie verejnosti a zabezpečenie ochrany biodiverzity v Tatrách. Návštevníci majú tiež možnosť zapojiť sa do rôznych vzdelávacích programov a workshopov, ktoré sú organizované v rámci činnosti Botanickej záhrady, ako napríklad Dni otvorených dverí, Víkend otvorených parkov a záhrad a ďalšie.

Expozícia je otvorená sezónne, návštevníci môže jedinečné exponáty obdivovať štyri mesiace v roku. Počnúc druhou májovou nedeľou a končiac druhou nedeľou v septembri hýri Botanická záhrada farbami vysokohorskej jari a leta.