V posledných dňoch sme svedkami neobyčajného prírodného javu, keď sa nad našim územím rozprestiera obloha zahmlená a sfarbená do biela. Dôvodom tohto nezvyčajného javu je príchod saharského prachu, ktorý sa začal pozorovať od sobotného rána. Tento meteorologický fenomén neobišiel ani najvyššie vrcholy našich Tatier.

Prvý signál prítomnosti saharského prachu bol na Slovensku zachytený už v stredu, no jeho najvyššia koncentrácia v atmosfére sa prejavuje práve v týchto dňoch. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) upozorňuje, že prach z Sahary sa nad naším územím zdržuje najmä v dôsledku južného až juhozápadného prúdenia, ktoré pretrvá aj v nasledujúce dni.

Prvý signál prítomnosti saharského prachu bol na Slovensku zachytený už v stredu, no jeho najvyššia koncentrácia v atmosfére sa prejavuje práve v týchto dňoch. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) upozorňuje, že prach z Sahary sa nad naším územím zdržuje najmä v dôsledku južného až juhozápadného prúdenia, ktoré pretrváva aj v nasledujúce dni.

Okrem toho, že saharský prach spôsobuje zahmlenie oblohy, má aj výrazný vizuálny efekt – sfarbí ju do biela. Tento jav je nielen spektakulárnym zážitkom pre pozorovateľov, ale aj dôkazom dynamiky a vzájomnej prepojenosti atmosferických javov na celosvetovej úrovni.

Prach zo Sahary je vo Vysokých Tatrách jasne badateľný vo vysokých polohách, približne 2.000 – 3.000 m.n.m. Zvlášť výrazne je pozorovateľný pri východe a západe slnka. Obloha vtedy môže mať špecifický odtieň, oranžový až hnedý.  

Aj keď prítomnosť saharského prachu môže vyvolať esteticky pôsobivé scenérie a dôvod na nezvyčajné fotografické zábery, niektorí ľudia s respiračnými problémami môžu cítiť jeho vplyv na zdravie. Preto odborníci odporúčajú týmto jedincom minimalizovať pobyt vonku.

Pokiaľ ide o ďalší vývoj, saharský prach by sa mal nad naším územím zdržať ešte do utorka, pričom je možné, že sa jeho koncentrácia v priebehu nasledujúcich dní môže ešte zmeniť v závislosti od meteorologických podmienok.

Saharský prach, ktorý sa nám u nás javí ako pozoruhodný meteorologický jav, nám pripomína, že príroda je plná záhad a prekvapení, ktoré nás neustále fascinujú. Je to tiež príležitosť k našej reflexii o vzájomnej súvislosti ľudských aktivít a životného prostredia, ktoré sú v neustálom vzájomnom kontakte.