Zábavná pyrotechnika, ohňostroje a petardy nie sú bezpečné ani humánne nikde a už vôbec nie v našich milovaných Tatrách.  

Vysoké Tatry sú jedným z najkrajších prírodných pokladov Slovenska. Ich krása a bohatstvo sú však ohrozené nezodpovedným používaním zábavnej pyrotechniky, ohňostrojov a petárd. Nielenže takéto aktivity sú v Tatrách zakázané, ale aj nesú so sebou vážne dôsledky pre divokú prírodu, zvieratá a ľudí.

Tatry svojimi údoliami a skalnými stenami vytvárajú ideálne akustické podmienky na šírenie zvuku, napríklad aj z delobuchov. Mnohí ľudia si ešte stále neuvedomujú, ako nadmerným hlukom a zábleskami trpia voľne žijúce zvieratá.

Zákaz a jeho dôvody

V snahe chrániť prírodu a divokú zver pred potenciálnymi nebezpečenstvami, ako sú požiare či úrazy, sú ohňostroje a pyrotechnika v Tatrách zakázané. Tento zákaz je nevyhnutný pre uchovanie ekosystému v tomto jedinečnom prostredí.

Dopad na divokú zver

Divo žijúce zvieratá majú v Tatrách svoj prirodzený domov. Prudký zvuk a jasné svetlá ohňostrojov a petárd môžu spôsobiť ich výrazný stres a paniku. Zvieratá sú citlivé na nečakané zvuky, ktoré im môžu znemožniť normálne fungovanie, napríklad v oblasti hľadania potravy alebo starostlivosti o mláďatá.

Kamzíky na extrémny stres reagujú nekontrolovaným správaním. Celé čriedy často utekajú a dostávajú sa do kritickej situácie, napríklad zájdu do hlbokého snehu, kde ich pobyt vysiľuje, alebo do exponovaných žľabov, v ktorých im hrozí pád či odtrhnutie lavíny. Námaha v zimnom období znižuje schopnosť živočíchov čeliť nepriaznivým podmienkam.

Tragický bol napríklad prelom rokov 2017 a 2018 pre telemetricky sledovanú kamzicu Jesicu. Pravdepodobne silvestrovská zábava pri ubytovacom zariadení vo Velickej doline spôsobila, že utiekla do lavinózneho terénu, kde na extrémne ľadovom povrchu zahynula.

Znečistenie prírody a ovzdušia

Ohňostroje a petardy nie sú len hrozbou pre divú zver, ale aj pre samotnú prírodu. Odpadky po ohňostrojoch môžu znečisťovať pôdu a vodu, čo má priamy vplyv na ekosystém. Po odpálení ohňostroju sa nad oblasťou vznáša toxický oblak jemného prachu, ktorý znečisťuje prostredie ešte niekoľko dní po udalosti.

Škodlivé látky používané v pyrotechnike môžu mať dlhodobý vplyv na kvalitu ovzdušia a vody v Tatrách.

Ohrozenie ľudí

Nemenej dôležitým aspektom je bezpečnosť ľudí. Neodborné manipulácie s ohňostrojmi a petardami môžu viesť k zraneniam alebo vážnym úrazom. To nie je len otázkou bezprostrednej hrozby, ale aj záťaže pre záchranné služby a lekárske zariadenia v oblasti Tatier.

Deti, starší ľudia a ľudia s už existujúcimi zdravotnými problémami sú obzvlášť citliví. Hluk zo zábavnej pyrotechniky môže dosiahnuť úroveň 120 až 170 decibelov. To je hlasnejšie ako zvuk zbíjačky alebo prúdového lietadla štartujúceho zo vzdialenosti 25 metrov.

Alternatívy a zodpovedné správanie

Namiesto ohňostrojov a petárd je možné zvoliť iné formy zábavy, ktoré neohrozujú prírodu a zvieratá. Napríklad nočné prechádzky spojené s pozorovaním hviezd môžu byť náhradou za hlučné ohňostroje. Dôležité je si uvedomiť vplyv na prírodu a ľudí a nájsť zodpovedný spôsob osláv príchodu nového roku.

Podporiť Silvester bez petárd môžete tichou oslavou Nového roka 2024 zdieľaním, preposielaním a používaním hashtagov na sociálnych sieťach:

#silvesterbezpetard #tatrybezpetard #vysoketatrybezpetard